Căn cứ pháp lý về Hóa đơn điện tử đến tháng 11 năm 2021

0 lượt xem
 | 

Hình thức văn bản

Trước đây

Triển khai áp dụng mới

Luật

Luật quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014, 2016

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, ngày 13/06/2019, hiệu lực từ ngày 01/07/2020;

Nghị định

Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP, Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ ban hành ngày19/10/2020, hiệu lực từ ngày 01/07/2022;

Thông tư

Thông tư số 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC, 68/2019/TT-BTC, 88/2020/TT-BTC

Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/06/2019, nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ; ban hành ngày 17/09/2021; hiệu lực từ ngày 01/07/2022;

Quyết định

Số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015, 526/QĐ-BTC ngày 16/04/2018

Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 của Bộ Tài Chính

– Văn bản số 10847/BTC-TCT của Bộ tài chính và Tổng cục thuế, ngày 20/09/2021, phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

– Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2017;

– Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/03/2006;

– Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

– Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020

====

VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
法律硕士-律师: 杜仲贤先生
Master of Laws – Lawyers
#0909164167 – 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.comLuật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế – Kiểm soát nội bộ – Phân tích tài chính – BHXH – Quản trị doanh nghiệp – Lao động tiền lương – Thành lập doanh nghiệp – Chữ ký điện tử – Hóa đơn điện tử – Phần mềm kế toán – Soạn thảo hợp đồng – Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO – v/v

法律-会计-审计-税务-内部控制-财务分析-社会保险-企业治理-劳动工资-企业设立-电子签字-电子发票-会计软件-会计-起草合同-建立ISO质量管理体系等。

Law – Accounting – Auditing – Taxation – Internal control – Financial analysis – Social insurance – Corporate governance – Labor and salary – Business establishment – ​​Electronic signatures – Electronic invoices – Accounting software Accounting – Drafting contracts – Setting up ISO quality management system – v/v

=======

#hoadondientu, #thuvienphapluatonline, #nghiepvuketoan, #dotronghien, #chukyso, #hoadondientu, #phanmemketoan, #luatsudotronghien,  #nghidinh123, #thongtu782021

====

NHẤP CHUỘT VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÊN MỤC CẦN TÌM
HOẶC ZALO 0917303340 để được hướng dẫn cập nhật


LINK NHÉ ===> TỔNG HỢP CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VÀ CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO

Trả lời

nut-zalo