BIỂU MẪU THAM KHẢO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14

0 lượt xem
 | 

Nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn / Thạc sĩ – Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: BIỂU MẪU THAM KHẢO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14
VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
#0909164167 – 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.com
NHẤP CHUỘT VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÊN MỤC CẦN TÌM
HOẶC ZALO 0917303340 để được hướng dẫn cập nhậtTỔNG HỢP CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢONHẤP VÀO CÁC LINK PHÍA DƯỚI

PHẦN THỦ TỤC LIÊN QUAN

Mẫu khách hàng cung cấp thông tin thành lập doanh nghiệp #thanhlapdoanhnghiep #dotronghien #ngotannguyen

1. Thông tin chung

1.1. QUY ĐỊNH TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT KINH DOANH

2. Thay đổi Thông tin Công ty TNHH MTV

2.1. Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu #DoTrongHien #NgoTanNguyen

2.2. Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu #DoTrongHien #NgoTanNguyen

2.3. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

PHẦN BIỂU MẪU CHUNG

0. Đăng ký dịch vụ nhận và trả kết quả tại nhà

1. Phụ lục I.1/Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

2. Phụ lục I.2/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/Công ty tnhh một thành viên/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

3.Phụ lục I.3/Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

4. Phụ lục I.4/Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/ Công ty cổ phần/ / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

5.Phụ lục I.5/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/ Công ty hợp danh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

6. Phụ lục I.6/ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

7. Phụ lục I.7/ Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

8.Phụ lục I.8/ Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

9.Phụ lục I.9/ Danh sách thành viên công ty hợp danh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền
 

10.Phụ lục II.1/ THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán

Phụ lục này bao gồm:
1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
3. Đăng ký thay đổi thành viên công ty tnhh/thành viên hợp danh công ty hợp danh
4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp
5. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh
6. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
7. Thông báo thay đổi thông tin  về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức/cổ đông là tổ chức nước ngoài 
8. Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần
9. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
11.Phụ lục II.2/THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

12.Phụ lục II.3/ THÔNG BÁO/ Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

13.Phụ lục II.4/ THÔNG BÁO/ Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

14.Phụ lục II.5/ THÔNG BÁO/ Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

15.Phụ lục II.6/ THÔNG BÁO/ Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

17.Phụ lục II.8/ THÔNG BÁO Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

18.Phụ lục II.9/ THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

19.Phụ lục II.10/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,  Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

20.Phụ lục II.11/ THÔNG BÁO Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

21.Phụ lục II.12/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi/ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

22. Phụ lục II.13/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng/ nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

23. Phụ lục II.14/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

24.Phụ lục II.15/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

25.Phụ lục II.16/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

26. Phụ lục II.17/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

27.Phụ lục II.18/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/ Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

28. Phụ lục II.19/ THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

29.Phụ lục II.20/ THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền
 

30.Phụ lục II.21/ THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

31.Phụ lục II.22/ THÔNG BÁO/ Về việc giải thể doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

32.Phụ lục II.23/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

33.Phụ lục II.24/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp/ / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

34.Phụ lục II.25/ CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

35.Phụ lục II.26/  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

36.Phụ lục II.27/ THÔNG BÁO CHẤM DỨT CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

37.Phụ lục III.1/ GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

38.Phụ lục III.2/ THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

39.Phụ lục III.3/ THÔNG BÁO Thay đổi chủ hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

40.Phụ lục III.4/  THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

41.Phụ lục III.5/ THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

42.Phụ lục III.6/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

CÒN TIẾP

 #NgoTanNguyen

#0945283038Lưu ý:

Tác giả bài viết: Ngô Tấn Nguyên/ Mật Đắng

Nguồn tin: dogialuat.vn

Trả lời

nut-zalo