TẬP HỢP VÀ CHIA SẺ KIẾN THỨC

Video – Trình tự hủy hóa đơn đã phát hành sau khi đã đăng ký áp dụng HĐĐT theo TT78/2021/TT-BTC và được cơ quan thuế chấp nhận

0 lượt xem
 | 
Trình tự hủy hóa đơn đã phát hành sau khi đã đk áp dụng HĐĐT theo TT78 được cơ quan thuế chấp nhận
Trình tự hủy hóa đơn đã phát hành sau khi đã đk áp dụng HĐĐT theo TT78 được cơ quan thuế chấp nhận

Trình tự hủy hóa đơn đã phát hành sau khi đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC được cơ quan thuế chấp nhận.

Bước 1: Xử lý hóa đơn tồn

Người nộp thuế phải ngừng sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình sử dụng hóa theo các quy định trước đây với số tồn bằng 0 đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử (theo Thông tư 32) sau khi được Cơ quan thuế chấp nhận đăng ký Hóa đơn điện tử theo thông báo mẫu 01/TB-ĐKĐT, thời hạn hủy sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo cho Cơ quan thuế.

Đơn vị vào ứng dụng báo cáo hóa đơn trên phần mềm HTKK hoặc kê khai trực tuyến tại trang thuế điện tử bằng tài khoản đăng nhập của đơn vị, chọn Mẫu thông báo hủy hóa đơn để thực hiện. Tại chỉ tiêu “phương pháp hủy hóa đơn”:

– Đối với hóa đơn giấy: Ghi cắt góc

– Đối với hóa đơn điện tử: Ghi hủy điện tử

– Đối với hóa đơn tự in: Ghi hủy trên phần mềm

Chúng ta nên vào website tra cứu thông tin hóa đơn để kiểm tra thông tin phát hành hóa đơn, đối chiếu với số lượng hóa đơn tồn thực tế quyển giấy hoặc trên phần mềm hóa đơn điện tự cũ, để tránh việc chúng ta hủy hóa đơn bị sót, thiếu số lượng đã phát hành.

Chúng ta chọn Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và điền các thông tin dữ liệu, số liệu vào theo các chỉ tiêu tương ứng trong mẫu biểu.

Hoàn thành thì nhấn ghi, và kết xuất ra các định dạng để lưu và gửi cơ quan thuế. Gửi cơ quan thuế thì bắt buộc sử dụng file kết xuất định dạng xml.

Sau khi hoàn thành tờ khai thì chúng ta đăng nhập vào tài khoản thuế điện tử để ký số và nộp điện tử.

Lưu ý: Xem tờ khai đã được đăng ký trên trang thuế điện tử chưa, chưa đăng ký thì phải vào mục đăng ký tờ khai, đăng ký thêm tờ khai thì mới nộp được file.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thi đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là hóa đơn đó không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.

Tiêu hủy hóa đơn giấy là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hay hình thức tiêu hủy khác. Qua đó đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

Bước 2: Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm

– Lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy. Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản tiêu hủy hóa đơn. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót

– Đối với hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế thì thêm thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, điều 27.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế).

Bước 3: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo các quy định trước đây với số tồn bằng 0, gửi đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

Lưu ý:

Trường hợp trong kỳ kê khai thuế, đơn vị chưa áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 thì ngoài Tờ khai thuế GTGT, đơn vị phải đính kèm Bảng tổng hợp bảng kê bán ra 03/DL-HĐĐT + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Nhấn vào đường link để xem các điều luật khác

Thống kê đường dẫn tải văn bản/ bài viết liên quan đến Hóa đơn/ hóa đơn điện tử

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Luật thuế TNCN

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Luật Quản lý thuế

Thống kê đường dẫn tải văn bản/ bài viết liên quan Luật Quản lý thuế

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật hình sự

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật lao động

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật dân sự

Link các văn bản/ bài viết liên quan đến Bộ Luật dân sự
Link các văn bản/ bài viết liên quan đến Doanh nghiệp – kinh doanh – thương mại
===
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:
– Dịch vụ tư vấn thành lập, giải thể, thay đổi thông tin doanh nghiệp
– Dịch vụ làm hồ sơ thuế ban đầu
– Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo thuế, kế toán, kiểm toán, lao động tiền lương, BHXH
– Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử
– Cung cấp phần mềm kế toán
– Tư vấn soạn thảo, rà soát, kiểm tra nội dung các loại hợp đồng
– Tư vấn soạn thảo các quy trình liên quan kế toán – thuế
– Phân tích tình hình tài chính
– Tư vấn, soạn thảo hệ thống quản trị lao động, tiền lương
– Tư vấn, soạn thảo quy chế hoạt động doanh nghiệp
– Tư vấn pháp luật các lĩnh vực, thực hiện các dịch vụ pháp lý, tranh tụng tại Tòa án các cấp các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế, Hôn nhân gia đình.
– Thiết kế in ấn
TẬN TÂM – BẢO MẬT – CHUYÊN NGHIỆP

NHẤP CHUỘT VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÊN MỤC CẦN TÌM
HOẶC ZALO 0917303340 để được hướng dẫn cập nhật


LINK NHÉ ===> TỔNG HỢP CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VÀ CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO

Video/ Youtube/ Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN

BIỂU MẪU THAM KHẢO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bảng giá các dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 

Trả lời

nut-zalo